Plan pracy

PLAN PRACY  SAMORZĄDU SZKOLNEGO
 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Zadania do wykonania:

  Wrzesień

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bajkopisarzy świata w Lesznowoli
 • Wykonanie gazetki informacyjnej na temat wewnątrzszkolnego oceniania oraz praw i obowiązków ucznia
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej– wręczenie kwiatów pracownikom szkoły oraz pomoc przy organizacji akademii okolicznościowej
 • Konkurs na najciekawszy "Pumpkin" (dynię)
 • Święto Halloween - dyskoteka - konkurs na najciekawsze przebranie (28.10.2011)
 • Listopad

 • Narodowe Święto Niepodległości- udział w apelu
 • Dzień Życzliwości
 • Andrzejki - wróżby, kabały, dyskoteka szkolna
 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza”
 • Grudzień

 • Ogłoszenie konkursu na najładniejszy bożonarodzeniowy wystrój klasy.
 • Kiermasz świąteczny.
 • Pomoc przy organizacji szkolnych Jasełek.
   
 • Styczeń
 • Bal karnawałowy, włączenie się w organizację.
 • Apel podsumowujący pracę w I półroczu roku szkolnego.
 • Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono
 • Dyskoteka walentynkowa
 • Marzec

 • Dzień krawata i muszki – konkurs na najlepiej ubrana klasę
 • Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn – gazetka okolicznościowa
 • Powitanie wiosny – konkurs na najzabawniejszą Marzannę
 • Kwiecień

 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej
 • Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja
 • Wiosenne sprzątanie w klasach
   
 • Maj
   
 • Międzynarodowy Dzień Rodziny- karta praw i obowiązków dziecka – informacja na gazetce samorządu uczniowskiego
 • Dzień Dobrych Wiadomości
 • Czerwiec

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka- włączenie się w przygotowanie imprez sportowych
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2011/2012
 • Cały Rok

 • Gazetka informacyjna
 • Praca na rzecz szkoły
 • Opracowały:

  Marzanna Walewska

  Tamara Pankowska